วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Chantra 4.2 เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว


จันทรา (Chantra) เป็นซีดีโปรแกรมที่รวบรวมซอฟต์แวร์ในลักษณะโอเพนซอร์ส พัฒนาต่อและใช้พื้นฐานจากโครงการOpenDisc ซึ่งแจกให้ใช้ฟรี สำหรับระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ พัฒนาและเผยแพร่โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) โดยซอฟต์แวร์ทุกตัวได้ผ่านการคัดเลือก และปรับแต่งให้ใช้งานกับภาษาไทยโดยอาสาสมัครก่อนนำมาเผยแพร่ รุ่นล่าสุดคือรุ่น 4.2 ในชุดมีโปรแกรมทั้งหมด 33 โปรแกรมประยุกต์ จาก 8 หมวดซอฟต์แวร์ โดย เวอร์ชัน 4.0 มีการเพิ่มซอฟต์แวร์ใหม่ในหมวดการพัฒนาเว็บไซต์ หมวดอรรถประโยชน์ และหมวดกราฟิก เปิดตัวเมื่อ กันยายน พ.ศ. 2548
รายชื่อโปรแกรมในชุดซีดี Chantra
หลังจาก Freeze ในเรื่องของ package และ version กันไปแล้วซึ่งมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในซอฟต์แวร์หลายๆ ตัว ซึ่งซอฟต์แวร์บางตัวยังมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ได้รับการแก้ไขไปบางส่วนแล้ว สำหรับ Chantra 4.2 จะมีซอฟต์แวร์และเวอร์ชันดังต่อไปนี้

Audacity 1.2.6
Vlc 1.0.2
Celestia 1.6.0
Moodle 1.9.5+
Tuxmath 1.7.2
Tuxpaint 0.9.20b
Tuxtyping2 1.5.3
Drupal 6.14
Filezilla 3.2.7
Joomla 1.5.14
Kompozer 0.8a4
Smf 1.1.10
Xampp 1.7.1
Blender 2.49b
Gimp 2.6.7
Inkscape 0.46
Openclipart 0.14
Dia 0.97
Freemind 0.8.1
Ganttproject 2.0.9
Openoffice 3.1.1
Pdfcreator 0.9.8
Lbreakout2 2.4.1
Supertux 0.1.3
Firefox 3.5.3
Thunderbird 2.0.0.22
Pidgin 2.6.2
7zip 4.65
Clamwin 0.95.2
Infrarecorder 0.50
Notepad++ 5.4.3
Putty 0.60
Subversion 1.6.5
ซึ่ง Freeze เรียบร้อยแล้วครับ สำหรับ Chantra 4.2 สามารถดาวน์โหลดไปทดสอบได้แล้วที่
http://www.mirror.in.th/osarchive/chantra/stable/4.2/
ข้อมูลเพิ่มเติม ที่
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://www.chantra.in.th//
http://thaiopensource.org /