วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

Security Center เปิดไม่ได้

ที่ run พิมพ์ services.msc เอ็นเทอร์ มองไปทางขวามือ กลางๆน่ะ หา Security Center แล้วดับเบิ้ลคลิก ตรง startup type เลือกเป็น Automatic แล้ว Apply แล้ว start แล้ว ok แล้ว รีสตาร์ทคอม