วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

Security Center เปิดไม่ได้

ที่ run พิมพ์ services.msc เอ็นเทอร์ มองไปทางขวามือ กลางๆน่ะ หา Security Center แล้วดับเบิ้ลคลิก ตรง startup type เลือกเป็น Automatic แล้ว Apply แล้ว start แล้ว ok แล้ว รีสตาร์ทคอม

ไม่มีความคิดเห็น: