วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ติดตั้ง os Windows ด้วย USB ยากมากก็เลยขอนำเสนอ

อุปกรณ์ที่ต้องใช้
- แผ่น CD Windows XP
- USB Flash Drive ขนาด 1GB
- เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี CDROM และ Port USB
ขั้นตอนการทำมีดังนี้
1.http://www.hadyaiinternet.com/datasheet/WinXPUSB.pdf
File :
http://www.hadyaiinternet.com/datasheet/USB_MultiBoot_9.zip
ขอบคุณข้อมูลจาก ผู้วิจัยและพัฒนา
- Dams (2Guys Computer หาดใหญ่)รายละเอียด้านในครบทุกอย่างแทบมีภาพประกอบ