วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ปรับแก้ IDM ให้ใช้งานตลอด


1.Download ไพล์นี้ Download
2.ปิดโปรแกรม IDM โดยคลิกขวาที่ ออกจากโปรแกรม
3.เลือกขวาที่โปรแกรมจากนั้นเลือก open file location

  
4.copy ไพล์ที่โหลดมา ไปไว้ยัง foder Internet Download Manager
5.เรียกไพล์ IDM.v6.xx.Build.xx คลิก คำว่า path คลิก no ผ่านจากนั้นใส่ชื่ออะไรไปก็ได้จนเสร็จ

6.คลิก