วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เลื่อนระยะเวลาปรับค่าแรงขั้นต่ำ

เนื่องค่าปัญหาน้ำท่วม ยังไม่ลดและนายจ้างที่ต้องรับภาระการซ่อมแซมเครื่องจักรที่เสียหายเนื่องจากน้ำท่วมส่งผลให้ระยะเวลาที่ประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่ 300 บาทนั้นคงไปได้ยาก โดยพื้นที่โรงงานที่ได้รับผมกระทบโดยตรงนั้น ต้องศึกษาความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจที่เกิดขั้น สินค้าบางส่วนก็ขาดตลาด ในส่วนพื้นที่ ที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงอาจก็มีการปรับค่าจ้างตามอัตราที่เหมาะสมอยู่

ไม่มีความคิดเห็น: