วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การติดตั้งโมดูล Welcome to Atomymaxsite2.5

การติดตั้งโมดูล Welcome to Atomymaxsite2.5
=====================================

1.แก้ไขไฟล์ index.htm (ข้อมูล TITLE และ Link)2.อัพโหลดไฟล์ index.htm,โฟลเดอร์ images,โฟลเดอร์ modules ขึ้น server

3.chmod -R 777 index.htm
  chmod -R 777 images/Welcome

4.เพิ่มเมนูผู้ดูแลระบบ โดยแทรกข้อมูลใน Mysql
     เข้าไปแก้ไข ตาราง web_menu --> แทรก


     แล้วเพิ่มข้อมูลตามรูปimg  -->  กดไป

    *แก้ไข id ของออกจากระบบเป็น 26

      แก้ไข id ของหน้ายินดีต้อนรับเป็น 25
ไม่มีความคิดเห็น: