วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2557

แก้ Splash PRO EX v1.13.2 ติด blacklisted


To anyone having trouble understanding the steps to getting around the blacklisted serial issue.
Step One: Locate your Splash Pro EX folder.
Step Two: Open %Local AppData% located inside your Splash Pro EX folder.
Step Three: Locate ico_update file inside of that %Local AppData% folder and delete the file.
Step Four: Open Microsoft Paint
Step Five: Create/Save a file as a .png format and name your new file as ico_update
Step Six: Locate the new file titled ico_update… right click on ico_update and go to properties and on the first tab towards the bottom click and set the file as a “read only” file & click apply/ok.
Step Seven: Move your new file to %Local AppData%

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ลองแล้วใช้ได้ดีเลยครับ คอนเฟิร์มใช้ได้จริง ขอบคุณมากครับ

Ahmed กล่าวว่า...

it works well thank you IT